Thursday, February 28, 2013

Amanah dan adil kunci kestabilan negara


Abdul Hafiz bin Mohamed,

Dunia kini hangat membicarakan tentang isu-isu yang berkaitan keamanan, keagamaan, politik dan pembangunan negara termasuklah di negara Malaysia sendiri yang banyak mempersoalkan dan mempermudahkan serta mempermainkan isu-isu berkaitan agama islam.
Gambar hiasan: Pilihan raya merupakan salah satu kaedah untuk rakyat memilih pemimpin yang adil
Hal ini dapat dilihat dalam situasi sekarang apabila sesuatu amanat yang dikemukakan oleh alim ulama dan pemimpin Islam telah dijadikan isu untuk kepentingan poilitik mereka yang mana secara tidak langsung telah memutar belitkan fikiran masyarakat kini. Tetapi ia sebenarnya tidak boleh dikaitkan dengan hal-hal politik kerana amanah adalah sebahagian daripada suruhan islam dalam melaksanakan pemerintahan negara sekaligus dapat merealisasikan hak-hak masyarakat dengan adil dan amanah. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-nisa’ ayat 58 yang bermaksud:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menunaikan (menyerahkan) segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerima dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia (Allah menyuruh kamu) menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan (suruhanNya) itu member pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar, lagi sentiasa melihat ”.
Berkata Ibn Abbas,“Ayat ini umum, untuk orang yang memerintah. Memang ayat ini wajib dipegang oleh penguasa, memberi amanah hendaklah kepada ahlinya. Orang yang akan diberi tanggungjawab dalam sesuatu tugas, hendaklah yang sanggup dan boleh dipercayai ia beramanah memegang tugasnya itu (kerana mengikut perintah Allah). Rasulullah SAW bersabda, “Tiada iman pada orang yang tidak menunaikan amanah; dan tiada agama pada orang yang tidak menunaikan janji.” (Ahmad dan Ibnu Hibban).

Amanah adalah kata yang sering dikaitkan dengan kekuasaan dan materi. Namun sesungguhnya kata amanah tidak hanya terkait dengan urusan-urusan seperti itu sahaja. Secara syar’ie, amanah bermakna menunaikan apa-apa yang dititipkan atau dipercayakan. Dalam konteks ayat yang dikemukakan di atas, adalah dimaksudkan kepada individu yang dipertanggungjawabkan untuk mentadbir dan mengurus sesebuah organisasi. Amanah ini hendaklah diserah kepada seseorang yang berhak dan berkelayakan.

Maju mundur sesebuah organisasi bermula dengan mutu kepimpinan yang dilantik. Kegagalan dalam proses perlantikan kepada yang layak akan memberi kesan yang malap kepada organisasi. Justeru itu terdapat beberapa kaedah dari sudut sistem untuk memilih seseorang untuk menerajui sesebuah organisasi. Di antaranya ialah melalui jawatankuasa hal pemilih. Jawatankuasa ini hendaklah dianggotai oleh ahli-ahli yang berakhlak dan berkelayakan. Jika tidak ia nampak cantik dari segi proses tetapi gagal memenuhi semangat dan tujuan jawatankuasa diwujudkan.

Sifat amanah dalam melaksanakan urusan pemerintahan juga sebagai salah satu tuntutan yang perlu diberi perhatian. Tugas memerintah ini tidak akan diberikan kepada seseorang itu melainkan kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat kepadanya. Pemimpin yang dipilih seharusnya menganggap peluang untuk memimpin sesebuah pemerintahan itu sebagai satu amanah untuk diterajuinya supaya mencapai ke tahap yang paling cemerlang.

Justeru itu pemimpin harus memiliki wawasan yang jauh, bersikap dinamik dan sentiasa berusaha memajukan proses kepimpinannya. Kejujuran dan keikhlasan pemimpin terhadap amanah tersebut adalah asas penting. Pemimpin yang jujur akan mengorbankan tenaganya untuk memperbaiki prestasi kepimpinannya secara berterusan. Kegagalan sesebuah pemerintahan berprestasi dengan cemerlang, kebanyakan disebabkan oleh pemimpin yang tidak jujur, yang mengutamakan kepentingan peribadi daripada kepentingan rakyatnya. Sikap negatif yang demikian banyak menimbulkan gejala kepada prestasi kepimpinan. Masyarakat tidak boleh berkompromi pemimpin yang bermasalah. Bahkan usaha mempertahankan pemimpin yang tidak beramanah adalah kesilapan yang besar menurut Islam.

Berdasarkan ayat tersebut juga, telah dijelaskan bahawa Allah telah memerintahkan kamu yang membawa maksud bahawa mengatur pemerintahan yang baik dan memilih orang yang cekap dalam kepimpinan adalah satu kewajiban yang mana telah ditetapkan dalam hukum Usul Fiqh, barang siapa yang mengamalkannya akan mendapat pahala manakala barang siapa yang meremeh-temehkannya akan mendapat dosa. Di sini dapat difahamkan bahawa seseorang pemimpin yang memegang urusan kenegaraan adalah pemegang amanat Allah kerana urusan Negara tidak boleh dipisahkan dari agama. Dalam ayat ini juga telah memerintahkan supaya kamu menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya. Perkataan ‘kamu’ di sini memberi makna masyarakat ataupun umat, maka umat itulah yang memilih pimpinan.

Pada zaman Rasul beliau sendiri yang memegang pimpinan itu. Baginda dilantik oleh Allah sebagai Rasul-Nya dan baginda juga diakui umat sebagai pemimpinnya. Dengan ucapan syahadat: “Tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan  Muhammad Rasulullah,” bererti orang menyerahkan pimpinan kepada Baginda dalam urusan agama dan urusan kehidupan dunia atau negara. Dalam pemerintahan baginda, baginda melantik seseorang yang dipercayai amanah mengikut ijtihadnya.

Sebagaimana Rasulullah SAW telah menyerahkan amanah kepada Uthman bin Talhah iaitu memegang kunci kaabah dan baginda terus membaca ayat tersebut.  Setelah baginda wafat, sebelum jenazahnya dikebumikan lagi, sahabat-sahabatnya ketika itu bermesyuarat untuk memilih pengganti baginda sebagai khalifah dan akhirnya Abu Bakar As-Siddiq dipilih menjadi khalifah. Ketika itu, umatlah yang menyerahkan amanat kepada khalifah dan ahlinya. Hal ini membuktikan bahawa umat (masyarakat) itu berdaulat. Setelah Abu Bakar As-Siddiq diberi kuasa memerintah, menjadi imam bagi kaum muslim, beliau jugalah yang menunaikan amanat kepada ahlinya masing-masing sama ada, dalam bidang pemerintahan, bidang peperangan, dan juga bidang ekonomi, sosial, politik, pendidikan dan bidang-bidang lain mengikut acuan syariat Allah.

Rasullah SAW pernah berpesan kepada Abu Dzarr al-Ghiffari supaya jangan sesekali inginkan kekuasaan dalam pemerintahan walaupun Abu Dzarr al-Ghiffari seorang yang baik, terkenal dengan sifat kejujurannya, dan hidup dalam keadaan bersederhana. Sebab itulah ada beberapa hadis Nabi mengingatkan kita supaya tidak memberi kekuasaan dalam pemerintahan kepada orang yang meminta untuk berkuasa. Maka orang yang meminta untuk berkuasa dalam pemerintahan adalah dianggap sebagai pengkhianat. Dengan dasar tersebut, menjadi tanggungjawab setiap individu muslim untuk melantik pemimpin yang dipercayai amanah yang sesuai dengan kemampuan dan keupayaan mereka untuk melaksanakan tugas seperti yang diamanahkan. Maka amanlah agama , bangsa dan negara jika mereka yang memegang amanat itu dengan betul dan saksama.

Tetapi sebaliknya jika mereka menerima amanat untuk kepentingan dirinya adalah satu penipuan dan ia adalah salah satu amalan orang munafik. Hal ini kerana perkataan amanah berkait rapat dengan Iman yang mana Iman memberi makna kepercayaan manakala amanah beerti cara untuk melaksanakan Iman tersebut yang menunjukkan amanah ialah amanah dari Allah kepada insan supaya menuruti kebenaran yang dibawa oleh Rasul-rasul-Nya. Oleh hal yang demikian, tugas menunaikan amanah itu adalah wajib, lebih-lebih lagi ketika amanah itu dituntut oleh tuannya. Maka barangsiapa yang tidak menyempurnakan amanah di dunia, nescaya akan dituntut amanah itu di akhirat kelak.

Berdasarkan potongan ayat yang bermaksud, “Dan apabila kamu menetapkan hukum antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menetapkan hukum dengan adil” memberi makna bahawa menjadi satu kewajiban kepada suatu pemerintah untuk menegakkan  keadilan dalam pemerintahannya iaitu hukum yang adil dan bukan yang zalim serta menegakkan sumber hukum yang asli iaitu hukum Allah. Seperti mana Nabi Muhammad SAW sendiri pernah mengatakan bahawa jika anaknya, Fatimah binti Muhammad yang mencuri, baginda sendiri yang akan memotong tangan anaknya itu. Allah SWT telah memerintahkan manusia supaya berlaku adil dalam semua keadaan, sama ada kepada orang yang dikasihi mahupun yang dibenci. Pemerintah diingatkan supaya menjalankan dasar perlaksanaan keadilan politik yang mutlak, sekalipun terhadap yang bukan Islam.

Namun demikian, keadaan ini amat berbeza dengan keadilan politik yang dipraktikkan masa sekarang termasuklah di Malaysia. Dunia kini telah menyaksikan ketidakadilan politik merata-rata. Fahaman politik perkauman, sentimen agama yang melulu dan politik kepartian telah menyebabkan manusia tidak lagi berlaku adil. Mereka yang berkedudukan tinggi, berkuasa, dan kuat mendapat jaminan keadilan. Sementara mereka yang lemah terus menjadi mangsa. Golongan yang menyokong pihak yang berkepentingan akan diberi perlindungan dan keistimewaan. Perkara inilah yang akan menyebabkan juga timbulnya hukum-hakam manusia yang tidak adil dan secara tidak langsung mempersenda-senda dan menolak hukum yang telah disyariatkan dalam Islam iaitu hukum syariah.

Dalam hal ini, umat Islam yang tidak sanggup mempertahankan kesucian hukum Allah atau merasa keberatan untuk menganggapkan hukum itu sebagai hukum-hukum Allah yang wajib dipatuhi atau bertindak liar dengan mempertikaikan hukum tersebut atau mempersenda-sendakannya atau mensifatkannya sebagai undang-undang tidak adil, kejam dan tidak berperikemanusiaan, maka bermakna mereka tidak sanggup melaksanakan hukum Allah dan secara terbuka menentang al-Quran dan sunnah Rasulullah secara langsung tergolong dalam kumpulan manusia yang menentang Allah dan Rasul-Nya.

Kewajipan mempertahankan hukum Allah bukan sahaja menjadi kewajipan cerdik pandai Islam atau alim ulama seperti yang dianggapkan selama ini, tapi ia menjadi kewajipan semua pengamal undang-undang yang beragama Islam, yang terdiri daripada hakim-hakim dan peguam-peguam yang terlibat dalam pelaksanaan dan pengendalian undang-undang negara. Sikap menerima dan berpuas hati dengan undang-undang ciptaan manusia yang diambil dari Barat adalah bertentangan dengan akidah Islamiah yang mereka anuti.

Gambaran asas tentang hukum Allah yang dipertikai itu amatlah perlu khususnya kepada pucuk pimpinan negara Malaysia supaya dapat difahami dengan penjelasan yang betul, mudah dan terlepas dari sentimen politik dan semangat perkauman yang buta, agar isu yang besar ini difikir dan diteliti dengan penuh tanggungjawab oleh setiap pihak yang berminat mencampuri dalam isu ini terutama umat Islam yang menerima Allah sebagai Tuhan mereka dan menerima Rasulullah SAW sebagai pemimpin mereka yang terulung di sepanjang zaman.

Kesimpulannya, masyarakat atau rakyat yang beriman hendaklah memilih pemimpin dari kalangan orang-orang yang adil dan amanah. Telah ditegaskan bahawa, pilihlah pemimpin yang beriman dan bertakwa yang akan membuktikan bahawa akidah yang suci (bertakwa) mampu membina sifat amanah yang mulia. Setelah syarak menggariskan ketetapan terhadap kewajipan menunaikan amanah disusuli pula dengan tuntutan berikutnya iaitu melaksanakan hukuman yang adil terhadap sesama manusia. Sebagaimana yang kita maklum, bersikap amanah itu merupakan asas utama kepada hukum Islam manakala keadilan itu merupakan asasnya yang kedua. Justeru kedua-kedua ini juga menjadi kesepakatan bagi sekalian umat sebagai natijah kepada sesuatu nilai hukum yang berintegriti.

Ketahuilah jua bahawa keadilan itu merupakan asas kepada sesebuah pemerintahan. Pemerintahan yang adil menjadi faktor penyumbang kepada ketamadunan, kemakmuran dan kemajuan sesebuah negara. Setiap manusia berbilang agama dan bangsa mengakui bahawa keadilan itu satu elemen yang wajib diterapkan terhadap sesebuah pemerintahan dan pentadbiran. Produktiviti pemerintahan yang lahir daripada elemen tersebut menjadikan masyarakat di semua saluran mendapat manfaat menerusi peruntukan yang selayaknya tanpa wujud unsur pertikaian dan penindasan. Golongan yang lemah layak menerima bahagiannya tanpa diskriminasi dan birokrasi daripada pemerintah di samping tiada ruang bagi golongan yang berkeupayaan untuk menindas golongan yang lemah. Apabila wujudnya situasi seperti ini di dalam sesebuah masyarakat hasil keadilan yang dipersembahkan oleh pemerintah maka tiada sebab keamanan dan kestabilan negara tidak boleh dikekalkan.

*Abdul Hafiz bin Mohamed, berasal dari Kota Bharu, Kelantan. Kini menuntut di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.
*Artikel ini merupakan pemenang sagu hati pertandingan menulis esei berdasarkan ayat al-Quran Surah an-Nisa ayat 58.

Sumber harakahdaily

Altantuya: Hadirin teruja dengar pendedahan Bala

Harakahdaily,
KUALA LUMPUR: Kemunculan Penyiasat persendirian, P Balasubramaniam (PI Bala) di pentas umum terbukti sangat dinantikan apabila Dewan Perhimpunan Cina Kuala Lumpur Selangor (KLSCAH) sesak dengan kehadiran orang ramai malam tadi.

PI Bala tampil menceritakan penglibatan beliau sebagai penyiasat persendirian kepada Abdul Razak Baginda yang merupakan orang kepercayaan Timbalan Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Najib Razak.

PI Bala juga menceritakan secara terperinci kandungan akuan bersumpahnya yang pertama di  forum ‘Pendedahan: Siapa Arah Bunuh Altantuya?'.

PI Bala buat pertama kalinya tampil di pentas umum bagi mendedahkan kes pembunuhan wanita Mongolia, Altantuya Shaariibuu selepas kembali ke Malaysia Ahad lalu, setelah empat tahun tinggal di India.

Ketibaan PI Bala disambut seperti wira dengan tepukan gemuruh dan sorakan lebih 2,000 hadirin yang memenuhi dalam dan luar dewan.

Orang ramai kelihatan sangat teruja untuk mendengar sendiri pendedahan PI Bala mengenai kes yang bermula sejak 2006 itu.

Antara yang disebut dalam pendedahan Bala adalah mengenai penglibatan adik Perdana Menteri, Datuk Nazim Razak mengugut dan mengarahkan beliau menukar akuan bersumpah pertama.

“Saya dipanggil ke hotel untuk bertemu Nazim. Nazim tanya saya, kamu sayang keluarga kamukan? Saya jadi takut dengan soalan-soalan ugutan seperti itu dan memutuskan untuk membuat akuan bersumpah kedua,” kata Bala sekaligus menjawab persoalan beliau menukar akuan bersumpahnya yang dibuat pada 2008.

Sebelum mengakhiri forum, PI Bala menyatakan kesediaanya membantu Pakatan Rakyat bagi menghadapi Pilihan Raya Umum Ke-13 (PRU13).

"Saya pulang ke Malaysia untuk memberikan sokongan kepada Pakatan Rakyat," kata beliau disambut tepukan dan sorakan gemuruh.

PI Bala juga akan meneruskan siri jelajah ke Kelantan dan Perak bersama Solidariti Anak Muda Malaysia (SAMM).

Sebelum PI Bala tampil di pentas, forum dimulakan dengan ucapan Kartunis Zunar dan Pengarah Eksekutif Suara Rakyat Malaysia (Suaram) Cynthia Gabriel.

Jambatan dekat Cyberjaya runtuh

Harakahdaily,
PUTRAJAYA: Sebuah jambatan di Cyberjaya di persimpangan bertingkat Taman Sains Selangor 2 menghala ke Lebuh Raya Elit runtuh petang tadi.

Difahamkan ianya runtuh kira-kira antara jam 1 hingga 2.30 petang tadi.

Menurut laporan beberapa portal berita, polis Polis Dengkil mengesahkan terdapat laporan dibuat mengenai runtuhan itu sebentar tadi.

Jambatan tersebut dikatakan didalam proses baikpulih kerana tanah dikawasan tersebut mendap.

Jabatan Bomba dan Penyelamat menyebut tiada mangsa dilaporkan terlibat.

Gambar-gambar jambatan runtuh itu turut tersebar di internet dengan pelbagai spekulasi disebarkan.

Wednesday, February 27, 2013

CUEPACS president slammed for playing politics

Harakahdaily,
Feb 27: Civil service union CUEPACS president Omar Osman (pic) was today heavily criticised for urging government servants to back Barisan Nasional at the coming general election.

“Omar’s act of urging civil servants to support BN is inappropriate. It is their right to choose whichever party they prefer,” said Jerai member of parliament Firdaus Jaafar.

CEUPACS, he said, should be professional and should not become part of any political party.

“His action will cause civil servants to lose public trust,” added Firdaus.

Firdaus, who is also PAS Youth exco member, said Omar should instead focus on the well-being of civil servants including fighting for some 13,000 contract staff to have their status converted to permanent employees.

Omar had called on civil servants to support prime minister Najib Razak’s administration, saying that voting for the opposition could affect their employment benefits.

But Firdaus said civil servants should carefully evaluate the offers put forward by Pakatan Rakyat in its manifesto.

Among others, PR promised reduction of housing loan interest and wages to commensurate workload.

4 pemuda PAS direman gara-gara kain rentang

Khairul Azlam Mohamad,

Kan rentang yang menjadi punca pertelingkahan tersebut.

MARANG: Dewan Pemuda PAS Negeri Terengganu berkumpul bersama ahli keluarga dan kenalan mangsa tahanan reman di Ibu Pejabat Polis Daerah Marang, hari ini.

Ketuanya, Ustaz Mohd Nor Hamzah berkata Pemuda PAS Terengganu melahirkan rasa simpati dan memberi sokongan moral 100 peratus kepada empat individu terbabit serta ahli keluarga masing-masing.

Katanya, kejadian tersebut dapat dielakkan jika semua pihak bersikap matang serta tidak melakukan sebarang provokasi melampau hingga mencetuskan keresahan masyarakat.

Menurutnya, mutakhir ini kejadian provokasi dan pengkhianatan semakin menjadi-jadi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab termasuk dari Umno BN.

“Kami hadir ke balai polis Marang ini untuk sama-sama beri sokongan moral kepada mangsa tahanan reman dan ahli keluarga mereka.

“Semua ini tidak berlaku jika pihak Umno BN bersikap matang dan tidak melakukan provokasi dalam mempamerkan kain rentang atau banner kempen untuk parti mereka,” ujarnya kepada Harakahdaily ketika ditemui di pekarangan balai polis berkenaan.

Justeru, katanya, tuduhan PAS membenarkan kalimah suci Allah itu dipergunakan sewenang-wenang untuk kempen Bible dalam Bahasa Melayu adalah fitnah yang direka Umno BN.

Harakahdaily dimaklumkan, kesemua suspek berusia antara 28 hingga 38 tahun termasuk tiga adik-beradik ditahan reman selama lima hari.

Mereka terdiri daripada Roslam Abdullah, 35, Rosdi Abdullah, 34, Muhammad Lukman Abdullah, 28, dan Muhamad Musa, 38, yang bekerja sendiri adalah pemuda PAS Cawangan Kampung Jerung

Mereka ditahan gara-gara pemasangan kain rentang bersifat provokasi yang dipasang oleh pengerusi penaja Umno Cawangan Bukit Chempedak.

Pengerusi penaja itu telah membuat satu laporan polis yang mendakwa kononnya empat individu terbabit menyerang, mencekik serta membuat ugutan bunuh ekoran pertikaman lidah pada kira-kira jam 6.30 petang 25 Feb lalu berhubung kain rentang itu.

Malah, keempat-empat individu berkenaan turut difitnah mahu mencederakan ahli keluarganya serta mahu membakar rumahnya.

Selepas kejadian tersebut dipercayai pihak terbabit segera menurunkan kain rentang berkenaan yang jelas tertera logo Umno dan Barisan Nasional (BN) termasuk lambang 1Malaysia.

Manakala, Ketua Pemuda PAS Marang, Ustaz Mohammad Khalil Abdul Hadi menafikan laporan media mengaitkan tragedi pergaduhan tersebut kerana PAS tidak berpuas hati dengan penubuhan penaja Umno Cawangan Bukit Chempedak.

Katanya, laporan media itu tidak tepat kerana yang menjadi punca adalah pemasangan kain rentang berbentuk provokasi terhadap PAS dalam penggunaan kalimah Allah.

“Ini kerana, laporan media sebelum ini tidak tepat kerana yang menjadi punca pergaduhan itu bukan kerana Umno tubuh cawangan baru. Hakikat sebenarnya, berpunca dari kain rentang atau banner berbentuk provokasi yang dipasang oleh pihak Umno dan Barisan Nasional (BN).

“Kain rentang itu berkait dengan kalimah Allah. Mereka (Umno) kata (tulis) AWAS!!!!!! Anda Undi PAS bermakna Anda Sokong Allah Digunakan Dalam Bable Bahasa Melayu.

“Kita akan membuat laporan polis terhadap kain rentang itu dan harap pihak terbabit diambil tindakan sewajarnya,” jelasnya yang juga AJK Pemuda PAS Malaysia.sumber harakahdaily

Utusan catat kerugian sebelum cukai RM15.50j


 
Utusan Melayu (M) Bhd mencatat kerugian sebelum cukai sebanyak RM15.50 juta dalam tahun kewangan berakhir 31 Disember 2012 berbanding keuntungan sebelum cukai sebanyak RM16.356 juta pada tempoh yang sama sebelumnya.

Perolehan susut kepada RM349.19 juta berbanding RM366.55 juta sebelumnya.

Dalam makluman kepada Bursa Malaysia hari ini, Utusan Melayu berkata perolehan yang lebih rendah itu berpunca daripada segmen penerbitan dan pengedaran yang mencatat perolehan yang lebih rendah, sebanyak 8.6 peratus serta pelupusan sebuah unit dalam segmen percetakan.

Utusan Melayu berkata tahun ini akan terus mencabar untuk kumpulan itu berikutan saingan sengit dalam penguasaan pasaran perbelanjaan pengiklanan dalam kalangan media.

Bagaimanapun kumpulan itu akan terus memanfaatkan akhbar kompaknya, Kosmo, untuk perolehan iklan yang lebih tinggi.

"Kami juga akan memanfaatkan segmen teknologi maklumat dan multimedia yang merekodkan perolehan yang meningkat sekali ganda tahun lepas.

"Segmen itu dijangka meningkatkan sumbangannya terhadap kumpulan itu," katanya.

- Bernama
 
sumber malaysiakini

Penceroboh Lahad Datu sedia pertahankan diri


Kumpulan penceroboh Filipina di Lahad Datu berikrar untuk mempertahankan diri sekiranya pihak berkuasa negara ini mengusir mereka dengan kekerasan daripada kawasan perkampungan nelayan yang diduduki sejak awal bulan ini.
“Kami bersedia mempertahankan diri,” kata Azzimudie Kiram, abang kepada Jamalul Kiram yang mendakwa sultan Sulu.

azlanAzzimudie mengetuai kumpulan bersenjata yang menduduki kawasan Kampung Tanduo, kira-kira 130km dari pekan Lahad Datu.

Azzimudie ketika dihubungi Malaysiakini pagi ini menegaskan bahawa mereka tidak berniat untuk bertempur dengan pihak berkuasa Malaysia.

“Kami mahu hidup dengan aman di tanah kami sendiri tapi mereka mahu mengusir kami dengan kekerasan,” kata Azzimudi dengan tenang dalam perbualan telefon tersebut.

“Kami mahu bercakap dengan pihak berkuasa Malaysia dengan aman sebelum kembali ke tanah kami,” katanya yang menambah, rakyat Malaysia sejak sekian lama mendapat hasil yang banyak daripada pendapatan Sabah.

Azzimudie juga berkata, beliau menyerahkan soal rundingan dengan pihak berkuasa Malaysia untuk ditangani Jamalul di Manila.

Timbalan ketua polis negara Datuk Seri Khalid Abu Bakar semalam berkata polis berhasrat untuk menamatkan pertentangan tersebut, yang berlarutan sejak 12 Februari.

Sumber malaysiakini

Aquino’s ultimatum ― Amando Doronila

February 27, 2013
FEB 27 ― Philippine President Benigno Aquino’s appeal to the Sultan of Sulu to order his followers who had crossed over to Sabah to press the sultanate’s ancestral claim to the Malaysian state to return home was an ultimatum to end the standoff with Malaysia.
The president could not have been more emphatic in making the sultanate toe the longstanding policy of not reviving the dormant claim to Sabah when he warned the Sultan in a press conference on radio-TV on Tuesday: “The right thing to do now is order your followers to return home as soon as possible. The choices and consequences are yours.  If you choose not to cooperate, the full force of the state will be used to achieve justice for all who have been put in harm’s way.”
He was referring to a group of armed followers of Sultan Jamalul Kiram III who landed in Sabah from Tawi-Tawi two weeks ago in an action to occupy Sabah, which they claim as their ancestral land. The armed men holed up in Lahad Datu in Sabah and were surrounded by Malaysian security forces who are prepared to expel the Filipinos by force.
Mincing no words, the president left no doubt of his determination to break the standoff between the Sultan’s men and the Malaysian forces.
“The point of no return has not been reached yet, but we are approaching that time fast,” the president said in a prepared statement at the end of the extended deadline set by Malaysia for the Sultan’s men to leave and return home. Malaysian authorities had thrice extended the deadline for the Filipinos to leave before they would be expelled.
“May I remind you as well as a citizen of the republic, you are bound by the Constitution of the republic and its laws,” the president said in reading the riot act to the Sultan. Among the possible violations of the Constitution, he said, concerned Article 22, Section 2, which provides that “the Philippines renounces war as an instrument of national policy.”
He further cited the enabling law for this provision — Article 118 of the Revised Penal Code, which punishes those who “provoke or give occasion for war … or expose Filipino citizens to reprisals on their persons and property.”
Having been warned of the futility of holing up the village of Tanduao in Lahad Datu town, and of the Philippine government’s decision not to intervene in its expulsion, the so-called Royal Armed Forces of the Sultanate of Sulu and North Borneo has no alternative but to leave.
High officials of the Philippines and Malaysia have been engaged in intense backroom talks to avert a showdown, which both governments fear may scuttle the Aquino administration’s high-priority project of establishing the Bangsamoro as an Islamic substate in Mindanao, within the constitutional framework of the predominantly Christian majority of the republic.
It was not clear yesterday whether the Sultan would withdraw his men from Sabah, and government emissaries have been negotiating with the sultanate’s heirs for an amicable exit. The Philippine Navy has sent ships to the approaches of Sabah to evacuate the armed men and their families and bring them home.
Only a week ago in Iloilo, the president signalled his disapproval of the occupation action of the sultanate’s armed followers.
“If you [use] guns, of course the other side will have only one possible response to [our] challenge,” Aquino told reporters. “That cannot be the solution.” He said he expected that Malaysia would not give Sabah away without a fight.
The emphatic ultimatum issued by the president to the Sultan appears to have averted a head-on collision with Malaysia, which has been facilitating peace talks that led to the  Bangsamoro initiative. But it has come at the expense of sending back to a comatose state the Philippine claim to Sabah.
The president has sent the signal that the government is not going to step in to back the sultanate in its bid to claim Sabah. He has said that he was prepared to talk with the heirs of the sultanate after their men withdraw from Sabah.
According to senior sultanate officers, the decision to send men to occupy Sabah was made because the sultanate had been feeling left out from the talks on the establishment of the Bangsamoro entity.
The Aquino administration announced that the president has ordered the Department of Justice, the Department of Foreign Affairs and the Office of the president to look into the sultanate’s claim to Sabah. According to Justice Secretary Leila de Lima, the government will know what action to take after the “comprehensive legal study of the ownership of Sabah.”
She said: “What the president wants is to look at the merit or validity of the Sabah claim before he makes any decision, or before this government makes any policy direction with respect to that issue.”
The message seems to be that the government is not rocking the boat and is going back to square one — when President Diosdado Macapagal initiated filing a claim to Sabah, when it was part of British North Borneo.
De Lima took refuge in the excuse for nonaction that no administration after that of the late President Ferdinand Marcos had taken a “definitive” stand on the Sabah issue. She was apparently referring to the so-called “Jabidah massacre” of 1968, when Marcos organized a secret project to train Moro youths on Corregidor Island to infiltrate Sabah in order to stir up secessionist unrest there.
The recruits revolted and tried to escape Corregidor, and were massacred. Only one recruit survived. He revealed the plot, causing it to collapse and creating a major diplomatic conflict between the Philippines and Malaysia. The massacre also heightened the Moro insurgency in Mindanao, which has lasted many generations. ― Philippine Daily Inquirer

Telekom Malaysia’s pre-tax profit rises to RM1.07b

KUALA LUMPUR, Feb 27 – Telekom Malaysia Bhd’s pre-tax profit rose to RM1.07 billion for the financial year ended Dec 31, 2012, compared with RM1 billion in 2011.
Revenue also increased to RM9.99 billion from RM9.51 billion.
For the fourth quarter, pre-tax profit rose to RM346.22 million, on the back of a higher revenue of RM2.81 billion.
Group CEO Datuk Seri Zamzamzairani Mohd Isa said the improved performance was mainly driven by healthy growth across all key products, namely, Internet and multimedia, particularly UniFi, higher data and other services.
“Earnings before interest, tax, depreciation and amortisation (EBITDA) for the 2012 financial year stood at RM3.23 billion, up by 4.7 per cent compared with the 2011 financial year.
“Normalised EBITDA margin was 32 per cent, in line with our headline key performance indicators,” he told a press conference after announcing TM’s 2012 full year result today.
Profit after tax and minority interest (PATAMI) for the 2012 financial year grew by 6.1 per cent to RM1.26 billion, mainly attributed to higher revenue, recognition of deferred tax income and unrealised foreign gain.
Normalised PATAMI stood at RM881 million, up by 38.8 per cent against RM634.8 million in 2011, attributable to higher revenue and lower tax expense.
The group has proposed a dividend of 12.2 sen per share, subject to shareholders’ approval, expected to be paid in June.
“Our customer base in the broadband segment grew by 7.4 per cent in 2012 to 2.07 million.
“To date, we have activated more than 514,000 UniFi customers and we’re continuing the momentum into this year,” Zamzamzairani said.
Moving forward, Telekom Malaysia expects revenue growth to be at six per cent this year while EBIT growth is projected at three per cent.
Zamzamzairani said the group’s focus this year is to maintain its position as Malaysia’s Broadband Champion anchoring on Streamyx and UniFi as its key products. – Bernama

Untung bersih AirAsia meningkat kepada RM1.88b

 
Untung bersih AirAsia Bhd bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2012 meningkat kepada RM1.88 bilion daripada RM555.3 juta pada tempoh yang sama tahun sebelumnya.
  
Dalam satu kenyataan semalam, AirAsia berkata untung bersih itu termasuk pendapatan RM120.1 juta bagi pelupusan pegangan empat peratus itu.
  
"Ia juga termasuk keuntungan nilai adil bagi baki kepentingan ekuiti 45 peratus dalam Thai AirAsia sebanyak RM1.04 bilion," katanya.
  
Ia berkata perolehan bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2012 meningkat kepada RM4.99 bilion daripada RM4.49 bilion pada tempoh yang sama 2011.
  
Pertumbuhan perolehan disokong oleh pertumbuhan sembilan peratus dalam volum penumpang sementara tambang purata adalah enam peratus lebih tinggi pada RM187 berbanding RM176 pada 2011, katanya.
  
Sementara itu, dalam satu kenyataan kepada Bursa Malaysia, AirAsia berkata ia telah mengamalkan polisi untuk membayar dividen tahunan sehingga 20 peratus daripada perolehan keuntungan operasi bersih sesaham.
  
Dasar dividen ini akan bermula pada tahun kewangan berakhir 31 Dis, 2013.

Lembaga pengarah juga mengusulkan dividen satu peringkat akhir sebanyak enam sen bagi tahun kewangan 2012.

- Bernama

Tuesday, February 26, 2013

Penjara Pudu (1895-1996) Dalam Kenangan


Posted by Haluan Kiri

Setakat tempoh 36 tahun ( 1960-1996), ia telah meragut seramai 180 nyawa manusia yang melakukan pelbagai kesalahan jenayah berat. Ini belum dikira dari semenjak Penjara Pudu pada tahun 1895, di mana beribu-ribu dipercayai mati di tali gantung kerana melakukan pelbagai kesalahan berat seperti membunuh, menculik dan mengedar dadah.


Dalam zaman Jepun dipercayai ramai tahanan-tahanan perang yang dijatuhkan hukuman di sini termasuklah orang-orang Cina yang menjadi tahanan perang. Kegerunannya dirasaikan oleh sesiapapun apabila ianya disebut-sebut dan diceritakan.


Begitulah badi yang ditinggalkan oleh bilik maut Penjara Pudu. Kalau hendak disingkap peristiwa yang terakam di dalam Penjara ini memang sangat banyak. Antaranya:-

Kejadian Doktor Radzi bin Jaffar yang dijadikan tebusan pada 16hb Oktober 1986 adalah yang paling bersejarah. Punca kejadian, di klinik penjara apabila sekumpulan banduan yang diketuai oleh Jimmy Chua telah menahan dan menjadikan dua pegawai perubatan dari Hospital Besar yang membuat pemeriksaan sebagai tebusan. Bagaimanapun, kejadian yang menggemparkan negara malah di seluruh dunia itu berakhir pada pukul 5.40 pagi pada 22hb Oktober 1986, apabila Unit Tindakan Khas (UTK) yang diketuai oleh Datuk Zaman Khan menyerbu dan menyelamatkan tebusan tanpa pertumpahan darah.


Bilik Gantung Penjara Pudu digunakan sejak 1960, seramai 180 pesalah menjalani hukuman disini


Sementara itu 2 rakyat Australia, Brain Geoffrey Chamber, 28 tahun dan Kevin Barlow, 27 tahun, menjadi rakyat asing pertama dihukum gantung di penjara ini, iaitu pada subuh o7hb Julai 1986 kerana mengedar dadah di Lapangan Terbang Bayan Lepas, Pulau Pulau Pinang dalam tahun 1983.

Barlow & Chambers


Wong Swee Chin ( Botak Chin) merupakan pejenayah yang paling terkenal yang dihukum gantung di Penjara Pudu kerana kesalahan senjata api. Kes perbicaraan Botak Chin menarik perhatian ramai kerana beliau ( Botak Chin) dikatakan merompak dari orang kaya untuk dibahagi-bahagikan kepada rakyat yang miskin, ala- Robin Hood.

Botak Chin@Wong Swee Chin


Hau Tsui Ling, 30 tahun seorang pelayan kelab malam rakyat Hong Kong, menjadi wanita asing pertama dihukum gantung di Penjara Pudu kerana kesalahan mengedar dadah bersama 7 orang lelaki Hong Kong di Lapangan Terbang Bayan Lepas dalam tahun 1983. Belau digantung pada tahun 1989.Menjadi hukum karma, setiap perbuatan yang baik pasti akan dibalas dengan baik, begitulah sebaliknya.Hukuman Rotan Yang DiJalankan Di Penjara Pudu
Mona Afendy. Pernah ditahan di Penjara Pudu sebelum dipindahkan ke Penjara Kajang pada 2 nov 2001 untuk digantung..
SEJARAH PENJARA PUDU

Penjara Pudu atau dahulunya dikenali sebagai Pudu Goal terletak di Jalan Hang Tuah mula dibina pada tahun 1891 di atas tanah seluas 10 hektar. Pembinaan penjara tersebut telah dibuat secara berperingkat dan telah siap sepenuhnya pada tahu 1895.
Penjara Pudu siap dibina 1895 menyerupai Penjara Kindy Bogambia berbentuk X.
Tembok penjara telah mula dibina pada Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892. Tembok ini dibina daripada batu bata yang dilepa dengan simen yang diimport dari negeri koloni British. Kos bagi pembinaan tembok ini sahaja berjumlah RM 15,360.90 (harga pada tahun 1800an).
Bagi blok pentadbiran dan dapur pula, ia mula dibina pada tahun 1892 dengan kos pembinaan sebanyak RM28,700.00 dan RM 3,775.00 (harga pada tahun 1800an). Pada asalnya bangunan pentadbiran terdiri dua tingkat yang menempatkan pejabat “Gaoler", pejabat kerani, stor, bilik pemeriksaan dan bilik pengawal. Reka bentuk untuk dapur penjara adalah menyerupai dapur "pauper hospital". Bangunan dapur ini mengandungi sebuah stor dan bilik timbang.
Sebelum bangunan utama penempatan banduan siap dibina, lima buah bangunan sementara telah dibina bagi menempatkan banduan-banduan yang menjalankan kerja-kerja pembinaan. Bangunan tersebut telah dibina dalam kawasan tembok penjara. Bangunan penempatan utama telah mula dibina pada bulan November, 1891 dan siap pada bulan Mac, 1892. Bangunan penempatan utama ini mengandungi 240 bilik menyerupai Penjara Kandy di Bogambia iaitu berbentuk X dan dibina setinggi tiga tingkat. Setiap blok dipisahkan oleh pintu pagar yang berkunci. Ia dibina dengan harga RM 84,886.00. Pada tahun 1894 sewaktu lawatan Residen British, beliau telah mencadangkan agar dibuat pertambahan sebanyak 54 bilik lagi untuk disambung di Blok C dan D. Kerja-kerja penyambungan ini telah siap dibuat pada tahun 1895. Blok D telah menempatkan bilik akhir dan bilik gantung. Dari tahun 1960 hingga 1993, seramai 180 pesalah telah menjalani hukuman gantung sampai mati disini.

Muatan asal Penjara Pudu pada awal pembinaannya hanyalah seramai 600 orang pesalah. Setelah kemasukan yang kian meningkat, pembinaan baru telah dibuat, sehinggalan penjara ini mampu menampung 2,000 orang pesalah dengan kadar muatan selesa. Pada tahun 1985 penjara bersejarah ini telah memcatatkan jumlah bilangan banduan yang tertinggi iaitu seramai 6,550 orang pada satu masa. Kesesakan ini memaksa banduan bergilir-gilir (shift) untuk tidur.

Ruangan dalam penjara yang suatu ketika dahulu dipenuhi dengan banduan
Kumpulan banduan yang terawal menghuni penjara ini diambil dari daerah Jugra, Hulu Langat, Banting, Ampang, Klang dan Rawang. Sebelum penjara ini diwartakan sebagai penjara reman, terdapat beberapa kategori banduan telah ditempatkan iaitu banduan jatuh hukum, banduan akhir, banduan buang negeri, banduan buang tempatan, banduan seumur hidup dan banduan seumur hayat.

Penjara yang banyak menceritakan kisah suka duka kepada jabatan ini telah mencatat rekod kerana muralnya yang menghadap Jalan Pudu dan Jalan Hang Tuah merupakan mural terpanjang di dunia iaitu sepanjang 384 meter dan tinggi 4.5 meter telah dilukis oleh banduan dengan menggunakan 2,000 liter cat.
Khong Yen Chong menunjukkan Anugerah Penghargaan yang diterimanya seabagai pelukis tembok Penjara Pudu semasa beliau menjadi tahanan disana sekitar tahun 80an. Lukisan beliau telah di iktiraf sebagai lukisan terpanjang didunia oleh Book Of Guinness..
Kesan grafiti banduan yang masih kekal didinding penjara Pudu.
Kepesatan pembangunan persekitaran yang begitu cepat menyebabkan ciri-ciri keselamatan penjara unik ini semakin tergugat. Penjara Pudu yang sarat menyimpan 1001 kisah dan tauladan kepada Jabatan Penjara dan negara ini terpaksa ditutup pada jam 9.05 pagi 1 November 1996 setelah lebih 100 tahun digunakan. Tapak penjara yang terletak di kawasan segi tiga emas ini akan dibangunkan untuk tujuan komersial oleh Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA) dan sebagai gantinya, UDA telah membina sebuah penjara baru iaitu Penjara Sungai Buluh yang mempunyai keluasan 89.03 hektar yang terletak lebih kurang 36 km dari Kuala Lumpur dan diberikan kepada Jabatan Penjara.
Komplek Penjara Pudu diwaktu malam. Semuanya akan hilang bila Bangunan Bersejarah iini akan dirobohkan.


Sumber zhaf-akumenulis.blogspot

Sunday, February 24, 2013

Terengganu “Kuwait Malaysia’.


Oleh Dr.Syed azman Syed ahmadPada kali ini saya ingin berkongsi dengan semua pembaca mengenai keluhan seorang bekas pegawai tinggi Petronas yang telah hampir 30 tinggal dan berkhidmat di Kerteh, Terengganu yang di anggap sebagai hub kepada “Kuwait Malaysia’.Beliau mengutuskan e-mail kepada saya untuk berkongsi keluhan mengenai keadaan sebenar industri gas dan minyak di Terengganu serta kelemahan kerajaan Terengganu menguruskan hasil minyak sehingga menjadikan kebanyakan rakyat Terengganu terpaksa hidup ‘kais pagi makan pagi, kais petang makan petang’ dalam ‘negeri kaya, rakyat miskin’ ini.
Sallam Tuan Syed,
Saya bekas eksekutif kanan Petronas dan tinggal di Kerteh selama hampir 30 tahun. Saya bertugas dengan Petronas hampir 27 tahun dan memegang pelbagai jawatan di Petronas Gas Bhd. Saya ingin berkongsi pengalaman dan informasi mengenai kawasan industri minyak dan gas dan kawasan persekitaran Kerteh. Pada pandangan saya, pentadbiran kerajaan Terengganu amat lemah dalam membangunkan kawasan 'KUWAIT MALAYSIA’  yang menjadi jolokan kepada bandar Kerteh dan lebih lagi kepada bandar Kemaman. Dari aspek pembangunan, Kerteh amat ketinggalan berbanding kawasan lain seperti di Bangi dan Shah Alam, Selangor. Begitu juga dengan kawasan peindustrian di Gong Badak yang terletak dipinggir bandaraya Kuala Terengganu.
Dari sudut pendapatan tahunan, Majlis Daerah Kemaman adalah diantara yang tertinggi di Terengganu dan Malaysia pada amnya. Cuba Tuan Syed melawat kawasan Kerteh apa yg ada, cuma rasa pembangunan di kawasan ‘Mesra Mall’. Kawasan-kawasan kampung di sekitar bandar Kerteh, persiapan infrastruktur seperti  sistem perparitan dan jalanraya adalah amat tidak sempurna. Malahan sehingga kini terlalu banyak kawasan di Kerteh masih lagi tiada disediakan sistem perparitan yang sempurna.
Kerajaan Terengganu juga ternyata gagal memajukan kawasan Kerteh dan Kemaman secara amnya. Sepatutnya sudah lama diwujudkan UNIVERSITI  PETRONAS di Terengganu yang terletak berdekatan dengan kawasan Minyak dan Gas. Ia akan memeberi banyak faedah dan kebaikan jika ia didirikan di Terengganu. Ia juga akan memajukan ekonomi penduduk dan Petronas sendiri dan kawasan persekitarannya akan membangun dengan pesat.
 Malah pada masa kini Terengganu hanya mempunyai seorang Menteri yang ‘dok rak cetong’ (tidak berkemampuan) iaitu Dato Shaberry Chek berbanding dengan JOHOR yang mempunyai ramai Menteri dan Timbalan Menteri. Sistem jalan keretapi yang Petronas bina tinggal terbengkalai sehingga sekarang. Pengurusan Petronas pula terlalu banyak di pengaruhi oleh Kerajaan Pusat. Petronas sendiri sekarang terbelenggu dengan banyak dilema. Petronas juga sedang mengalami masalah pengeluaran minyak di Sudan.

Soal Royalti juga menunjukan kezaliman dan ketidakadilan Kerajaan dan Petronas. Projek-projek besar pula di monopoli oleh juak kroni pemerintah. Apa yang berlaku di Petronas Gas Bhd, projek Plant Revamp and Rejunevation GPP3, di monopoli oleh syarikat-syarikat PFCE dan HYUNDAI serta sedang mengalami banyak masalah. Masalah keselamatan kilang juga telah menyebabkan berlakunya kes kematian. Begitu juga dengan masalah gaji pekerja PFCE, kualiti kerja dan tiada intergriti dalam menlaksanakan kerja. Sebenarnya PFCE tak layak mendapat tender kerana telah gagal dalam menguruskan kerja Shutdown di GPP 4.

Weststar, sebuah syarikat pengendali pengangkutan udara ke pelantar Minyak  dikaitkan pula dengn pemimpin negara dan banyak lagi isu di kawasan Minyak dan Gas.

Kuasa beli penduduk Kerteh dan persekitarannya juga amat lemah.Tiada perancangan dari pihak kerajaan Terengganu bagi memajukan kawasan Kerteh dan Kemaman. Saya mendapat tahu, Singapura, sebuah negara yang kecil, kini menjadi Hub minyak dan Gas bagi rantau ini. Walaupun Singapura tiada sumber minyak dan Gas, tapi ia dapat membangunkan kawasan perindustrian  minyak dan Gas serta kawasan pembangunan bersepadu petrokimia di Pulau Bukom. Ini menunjukan pemimpin Singapura lebih berintegriti, cekap, bebas rasuah serta mempunyai pemikiran yang maju dan tinggi.

Saya berkeyakinan Pakatan Rakyat apabila dapat memerintah  Malaysia, akan  berjaya membangunkan Kerteh dan Kemaman menjadi bandar petrokimia, minyak dan Gas yang unggul di Rantau ini.

Apa kerajaaan Terengganu buat dalam masa 4 tahun dan menghabiskan 10 Billion wang rakyat? Saya berpendapat dan yakin pemimpin UMNO dan BN Terengganu tidak Cerdik dalam mentadbir negeri Terengganu. Saya pernah bercakap dgn YB KEMASIK (YB dari Umno) yang tidak mempunyai wawasan dalam membangunkan DUN Kemasik. Dia tiada mempunyai master plan Pembangunan Kerteh dan KEMAMAN serta tidak mesra dgn Pengurusan Petronas dikawasan Kerteh. Apa yang ia tahu mengumpan rakyat dengan wang seperti BRIM, Dana Raya, Dana pendidikan yang tidak menjurus untuk memajukan ekonomi org Melayu. Masyarakat Melayu patut disedarkan dengan kemajuan pemikiran yang sealiran dengan ajaran agama Islam.

Sekian dulu, Wassalam.
Hamba Allah.

Sumber detikdaily

Najib Kata BR1M RM500 Cukup Untuk Rakyat Makan Setahun


Presiden Umno, Dato’ Seri Mohd Najib Tun Razak dengan bangganya memaklumkan kepada para hadirin, Bantuan Rakyat 1Malaysia (BR1M) sebanyak RM500 yang diberikan adalah cukup untuk 'makanan' satu tahun.

Beliau yang juga Perdana Menteri Malaysia berkata, kerajaan Barisan Nasional (BN) telah kira dengan bantuan BR1M sebanyak RM500 itu setiap isi keluarga akan memperolehi sejumlah RM41.60 sebulan.

Menurut Perdana Menteri, dengan duit RM41.60 itu telah cukup untuk membeli sekampit beras 10 kilogram, lima kilogram minyak masak, gula, tepung dan lain-lain.

“Bantuan Rakyat 1 Malaysia…RM500 tuan-tuan akan dapat. Kalau RM500 kita (kerajaan) telah kira, dalam sebulan dapat RM41.60 dan dapat beli sekampit beras 10 kilo (kilogram), minyak masak lima kilo, gula, tepung dan lain-lain lagi.

“Maknanya, kalau kita (rakyat) hendak beli makanan untuk kita dan keluarga kita cukup untuk 12 bulan (satu tahun) yang akan datang. Inilah kerajaan yang membela rakyat, kerajaan Barisan (BN),” ujarnya.

Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis Pelancaran Program Jelajah Janji Ditepati Peringkat Negeri Terengganu di Dataran Shah Bandar, Kuala Terengganu, hari ini, Sabtu 23 Februari.

Bahkan, katanya bantuan BR1M 2.0 juga adalah lebih baik dari BR1M 1.0 kerana turut diagihkan kepada orang bujang berumur 21 tahun ke atas dan berpendapatan RM2,000 ke bawah.

Beliau turut mengambil terjemahan al-Quran yang menyebut tentang pendustaan terhadap agama, menghina anak yatim serta tidak memberi makan orang miskin.

“Tahukah kamu tahu orang yang mendustakan agama, orang yang mengherdik anak yatim dan tidak menganjurkan, memberi makan orang miskin”.

Ini firman Allah dalam al-Quran. Maknanya, kalau kita tidak tolong orang miskin dosa besar. Kalau kita sebagai sebuah kerajaan tidak bantu rakyat dosa besar.

“Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, ‘Kalau kita bantu orang-orang miskin seumpama fisabilillah, seumpama kita solat malam tidak henti-henti dan berpuasa secara berterusan’. Itu Rasulullah kata. Maknanya, apa?...maknanya BR1M lah.

“Saya hendak beritahu tuan-tuan, BR1M 1.0 dan kini BR1M 2.0 diagih kepada 4.3 juta isi keluarga dapat faedah seluruh negara.

“BR1M 2.0 lebih baik dari BR1M 1.0 sebab kita tambah orang bujang. Orang bujang umur 21 tahun ke atas, pendapatan RM2,000 ke bawah dapat juga separuh BR1M iaitu RM250,” jelasnya dihadapan 5,000 hadirin.

http://www.buletinonline.net/images/stories/aberita15/takpeduli1.jpg


http://www.buletinonline.net/images/stories/aberita15/takpeduli.jpg
Gambar - Buku “Janji Ditepati” yang diedarkan oleh PM dan MB kepada orang ramai akhirnya tidak dipedulikan oleh rakyat, bersepah dibuang orang

Sumber : BuletinOnline

Friday, February 22, 2013

Stadium Collapse: Architect Doubts Capability Of Workers

  
The collapsed roof. Pic: Raja Kamarul BahrinThe collapsed roof. Pic: Raja Kamarul BahrinPUTRAJAYA: Architect Raja Datuk Kamarul Bahrin Shah Raja Ahmad, who designed the Sultan Mizan Zainal Abidin Stadium in Kuala Terengganu, once again questioned the state government after another section of the roof fell through yesterday morning. 
Alluding to the contractors involved in the current project, he asked whether they are qualified enough since the incident happened while the stadium is currently undergoing re-construction work.
According to Bernama report, five workers were injured, three seriously, when steel structures supporting the roof of the stadium collapsed at 11.30am yesterday.

Raja Kamarul Bahrin wanted to know why it took so long to dismantle the remaining roof, as it would only be a matter time before history repeated itself.

"Were they qualified to dismantle the roof?" he asked when contacted by fz.com.

He stressed that dismantling of the remaining frame should have been carried out by the original Korean contractors who were responsible for the design, supply and the installation of the roof.

He added that the state government cannot blame anyone for today's incident as he had been warning them of such possibilities since the first incident four years ago.

On June 2, 2009, part of the roof collapsed at the stadium's grandstand a year after it opened for the Malaysia Games (Sukma) in 2008, but no one was hurt then while repair works started at the end of last year.

On today's incident, Terengganu deputy police chief Datuk Hamzah Mohd Jamil said workers were dismantling the old roof structure when the incident happened.

"About 137m or two thirds of the old structure collapsed when eight workers were carrying out work at the site," he said.

Meanwhile, Bernama also reported that one of the victims, Safian Abdul Manaf, 21, said the incident happened so fast that he could not do anything.

Safian said he was trying to shift a steel frame that was 137 meters long and 25 meters high when he saw the frame fall and pin him down.

He broke his right leg, injured his mouth and lost his teeth.

"It happened about an hour after I started work. I managed to see the frame falling but I couldn't do anything. It happened so fast.

"When I fell, my face knocked against a wall (terrace) and I passed out. When I regained conscious I was in an ambulance," he said when met at the Sultanah Nur Zahirah
Hospital.

Apart from Safian, Mohd Nazirul Nizam Marzuki, 25, (right knee injury) and Mohd Saidi Ismail, 21, (back injury) were also admitted while Mohd Syukri Jusuh, 31, and Wan Mohd Fajrulazmi Wan Ahmad, 26, suffered minor injuries.- Sean Augustin / fz.com
http://fz.com/content/stadium-architect-doubts-capability-workers

Hampir 13.3 Juta Pemilih Layak Mengundi Tahun Ini, kata SPR

  

KUALA LUMPUR: Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) berkata jumlah pemilih berdaftar seluruh negara, apabila dicampurkan dengan daftar pemilih tambahan yang akan digazetkan hari berjumlah 13,291,385 orang.
 
Menurut Pegawai Perhubungan Awam SPR, Sabri Said, badan pengendali pilihan raya itu memperaku dan akan mewartakan daftar pemilih suku keempat 2012, seperti yang dikehendaki Peraturan 21A dan 22 (1) Peraturan-Peraturan Pilihan Raya 2002, menetapkan Daftar Pemilih Tambahan diperakui sebelum ia dapat digunakan untuk urusan pilihan raya.
 
“Bagi tempoh 1 Oktober hingga 31 Disember 2012 mengandungi 294,392 permohonan untuk menjadi pemilih yang terdiri daripada 243,204 pendaftaran baru dan 51,188 pendaftaran bertukar alamat pusat mengu,” kata Sabri dalam satu kenyataan hari ini.
 
“DPT ST4/2012 (daftar pemilih tambahan suku tahun keempat 2012) ini akan diwartakan pada hari ini, 22 Februari 2013. Pewartaan ini melibatkan permohonan pendaftaran baru atau bertukar alamat pusat mengundi  yang tidak terlibat dengan bantahan.”
 
Menurut Sabri, bagi pemohon-pemohon yang nama mereka terlibat dengan bantahan, SPR menangguhkan pemerakuan kepada permohonan tersebut sehingga bantahan itu dapat diselesaikan melalui siasatan awam yang akan dijalankan oleh SPR.
 
“Sepanjang tempoh pameran Rang DPT ST4/2012 dari 17 Januari  hingga 30 Januari 2013, SPR telah menerima 630 bantahan yang melibatkan 19 bahagian Pilihan Raya Parlimen dan kesemua bantahan itu masih belum diselesaikan.”
 
“DPT ST4/2012 (daftar pemilih tambahan suku tahun keempat 2012) ini akan diwartakan pada hari ini, 22 Februari 2013.  Pewartaan ini melibatkan permohonan pendaftaran baru atau bertukar alamat pusat mengundi  yang tidak terlibat dengan bantahan.
 
“Sepanjang tempoh pameran Rang DPT ST4/2012 dari 17 Januari  hingga 30 Januari 2013, SPR telah menerima 630 bantahan yang melibatkan 19 bahagian Pilihan Raya Parlimen dan kesemua bantahan itu masih belum diselesaikan,” katanya.
 
  Oleh Nomy Nozwir / The Malaysian Insider
 
 
 
 

Philippine navy blocks Sulu Sea

The navy says this is to prevent more followers of the Sultan of Sulu entering Sabah.
MANILA: The Philippine Navy has sealed off the so-called southern backdoor to prevent the followers of the Sultan of Sulu province from traveling to Sabah, where a standoff between the sultanate’s followers and Malaysian security authorities persists.
The naval blockade was one of the measures taken by the Philippine government to prevent the escalation of the already tense situation, meant to ease the tension in and around Lahad Datu, where hundreds of Filipinos were holed up.
Lt. Commander Gregory Gerald Favic, Navy spokesman, on Thursday, said that six ships and an islander plane have been patrolling the Sulu Sea after Malaysian authorities reported the presence of loyal supporters of the sultanate. The group is headed by Raja Muda Azzimudie Kiram, a brother of Sultan Jamalul Kiram 3rd of Sulu.
The Manila Times reports the Navy patrol team is keeping a close watch on the vicinity of the provinces of Sulu, Tawi-Tawi and Basilan, home provinces of Kiram’s mostly Tausog warriors.
The naval patrol, he said, is for “security and stability of the situation.”
“We are avoiding the escalation of the issue,” the Navy spokesman added.
Favic clarified that the Navy’s patrol and reconnaissance mission on the vast Sulu Sea was not requested by Malaysia. He added though that the Philippine Navy is ready to conduct joint maritime patrol operations with the Malaysian Navy within the disputed area.
The Sulu Sea is a large body of water in the southwestern part of the country.
Favic said that no one has been arrested trying to cross the southern backdoor going to Sabah so far.
Heirs of the Sultan of Sulu said that their followers will stay put in Sabah, which they claim as theirs. The Filipinos are staying in the village of Tanduao, surrounded by Malaysian forces.

Negotiations

Emissaries of the Philippine government continue to negotiate with the leaders of hundreds of members of the sultanate of Sulu, who rejected Malaysian demands to return to the Philippines.
Government sources said that there is a plan to fly a Philippine Air Force C-130 transport plane to Sabah, or a naval boat to fetch Azzimudie’s group and bring them back home.
But whether such plans will be carried out “depends on the situation on the ground,” a source, who is privy to the negotiations with the sultanate leaders said.
Two weeks into the standoff, Malaysian officials are now calling for a drastic action against the sultanate’s followers.
Sabah’s Daily Express quoted Home Minister Datuk Seri Hishammuddin Hussein as saying that there will be no compromise on the rights and safety of its people in resolving the intrusion of the Filipinos, some of them armed.
“Since they had guns, it is important our action does not lead to bloodshed,” he said.
Malaysian security forces have surrounded the village, where the sultanate members are seeking refuge.
“The issue is not political, not racial, no connection with the stand on sovereignty but in our context this is our land and this is something that can jeopardize the nation’s security. This is why we are trying to handle wisely without bloodshed or loss of lives in our land,” he said.
He said that Malaysia is working closely with the Philippines to resolve the standoff.
- AgenciesThursday, February 21, 2013

BREAKING NEWS : Kenaikan Gaji Kakitangan Awam 2013 (RM400) 1.4 Juta Penjawat + Elaun Perumahan Naik?Kenaikan gaji kakitangan awam 2013 + elaun : Berdasarkan sumber dalaman yang kami baru terima sebentar tadi dari Putrajaya di mana bahang Pilihanraya Umum ke 13 di sana semakin terasa. Bilik-bilik gerakan yang bertempat di Jabatan Pendaftaran Negara contohnya dikatakan telah bersedia. Dalam pada masa yang sama….

Gaji Kakitangan Awam + Elaun Perumahan Naik?

 

Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Razak berbesar hati di mana akan bertindak meluluskan kenaikan gaji akkitangan awam 2013 sekitar RM400 dan elaun perumahan dinaikkan kepada (antara RM350-RM450). Dan dijangka kenaikan gaji kakitangan awam + elaun perumahan (ETP) akan diluluskan pada seawal hari Khamis ini atau selewat-lewatnya awal minggu hadapan.
P/S : Nantikan kemaksini berita seterusnya daripada Berita Semasa selepas ini….

PP/S : Dalam pada masa yang sama, (CUEPACS) dilihat akan terus menekan supaya kerajaan mengkaji semula faedah pinjaman perumahan kakitangan awam sebanyak 4 peratus dengan menurunkan ia kepada satu peratus.
-berita semasa 
sumber nizar-coretanku

Wednesday, February 20, 2013

Tiga kategori kedudukan orang beriman di sisi Allah

Dr Juanda Jaya ,
Seandainya kita berada di syurga, di manakah tempat yang layak kita duduki? Untuk menjawab soalan itu elok kita teliti dengan cermat, cukupkah kiranya amal saleh yang kita lakukan sepanjang hidup ini? Pernahkah anda merasa iri hati melihat orang lain lebih banyak beramal ibadat berbanding diri anda? Umpama menikmati cahaya bulan pada malam yang cerah, ia sungguh indah, namun tidak boleh dicapai. Begitulah kiranya kedudukan orang-orang yang berada di syurga tertinggi. Mereka yang berada di bawah tentu menyesal, mengapa di dunia dahulu dia tidak beramal seperti amalan sahabatnya yang berada di atas sana. Dengan iman manusia mencapai puncak ketinggian. Iman itulah yang menentukan status dan gelaran mereka di dalam syurga. Sabda baginda SAW yang bermaksud: “Sesungguhnya penghuni syurga melihat para penghuni yang berada di atas tingkat mereka bagaikan melihat bulan di langit.” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Sememangnya kedudukan Mukmin itu bertingkat-tingkat mengikut keadaan amalan masing-masing. Hal ini dinyatakan di dalam surah Faathir ayat: 32 yang bermaksud: “Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan di antara mereka ada yang mendahului dalam berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah kurniaan yang amat besar.”

i. Al-Sabiquna bil khairat (mereka yang mendahului dalam berbuat kebaikan). Kedudukan mereka dekat dengan Nabi SAW kerana iman yang mendalam dan amal saleh yang dilakukan. Mereka adalah VVIP di sisi Allah dan Rasul-Nya, yang berjuang bersama-sama Nabi dan yang paling cepat menyahut seruan iman kemudian beramal dengannya. Dr Aid al-Qarniy menyatakan di dalam kitabnya ’Ihfazillah Yahfazukallah’ menyatakan bahawa golongan Assabiqun ini memiliki sifat-sifat melakukan ibadat yang wajib dan merasa tidak cukup dengannya sehingga menambah dengan ibadat yang sunat. Sehingga kedudukan mereka jauh lebih tinggi daripada hamba-hamba Allah yang lain.

ii. Al-Muqtashid (Golongan pertengahan). Dr Aid juga mengulas tentang golongan ini, beliau berkata: “Mereka ini ialah golongan yang merasa cukup melakukan kewajipan-kewajipan sahaja." Hal ini telahpun melayakkan diri mereka mendapat kecintaan Allah SWT. Sepertimana hadis Baginda SAW yang bermaksud: “Tidaklah hamba-Ku mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan sesuatu yang paling Aku cintai melainkan dia melakukan sesuatu yang telah Aku wajibkan ke atasnya.” (Hadis riwayat al-Bukhari daripada Abu Hurairah). Namun demikian keadaan mereka di syurga berada di bawah golongan Assabiqun.

iii. Zalimun linafsihi. (Yang menzalimi dirinya sendiri). Saidatina Aisyah RA pernah ditanya oleh seorang sahabat, Masruk RA: ”Wahai bonda, siapakah orang yang masuk dalam kumpulan Assabiqunabil khairat? Aisyah menjawab: ”Iaitu orang-orang yang hidup bersama Rasulullah, sementara al-Muqtashid ialah mereka yang hidup selepas baginda wafat. Dan yang menganiaya diri sendiri (zalimun linafsihi) adalah aku dan kamu.”

Perkataan Ummul Mukminin Aisyah RA yang merendah diri menunjukkan kepentingan meletakkan diri dalam keadaan waspada dan takut kepada Allah. Namun begitu, tidak mustahil kita boleh mendapatkan kedudukan Assabiqun, walaupun amal dan perbuatan kita amat jauh ketinggalan dibandingkan dengan para sahabat RA. Satu syarat mutlak bagi kita mencapai kedudukan ini ialah apabila kita mencintai golongan Assabiqun dengan menyertai mereka dalam setiap amal perbuatan, walaupun kita tidak berada pada zaman mereka. Mencintai bermaksud menjadikan mereka sebagai inspirasi dan teladan di dalam kehidupan. Rasulullah SAW menjanjikan sesiapa yang mencintai suatu kaum maka dia akan bersama-sama dengan mereka di syurga kelak. Sabda baginda SAW yang bermaksud: “Seseorang akan bersama dengan yang dikasihinya." (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). Dalam riwayat lain Nabi SAW ditanya: Bagaimanakah jika seseorang kasih kepada satu kaum tetapi tidak berkumpul bersama mereka? Nabi SAW bersabda: Seseorang akan berkumpul dengan kekasihnya (di akhirat).

Mencintai membawa maksud mengikuti amalan mereka dengan mengambil acuan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Amalan mereka mengikut sunnah dan tidak tercemar oleh unsur bid’ah. Mereka memastikan amalan yang dibuat adalah berdasarkan ilmu dan dalil yang kukuh. Jauh sekali dari sikap mengikut sesuatu amalan yang tiada asas. Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Dan di antara orang-orang mukmin itu ada golongan yang menepati apa yang dijanjikannya kepada Allah, di antara mereka ada yang menemui ajalnya (mati syahid) dan di antara mereka ada yang menanti-nantikannya (untuk memperoleh syahid) dan tiadalah mereka ingin menukar janji itu dengan yang lain. (Surah al-Ahzab : Ayat 23)

Mereka telah mendahului kita dalam perjuangan dan pengorbanannya kepada Allah SWT. Kini kita berada pada kedudukan menunggu panggilan. Allah SWT tidak akan memungkiri janji-Nya. Walaupun kita sering terlupa seketika. Seperti perkataan Ummul Mukminin Aisyah RA : Zalimun linafsihi itu aku dan kamu.

http://drjuanda.com/